Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius (naudojamas ir virtualus adresas), tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 6954276
Šiandien apsilankė: 854
Dabar naršo: 14
naujienos

     Inspekcijos ir Latvijos policijos pareigūnai, vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus.

Daugiau

     2015 m. lapkričio mėn. Inspekcija vykdo anoniminę klientų apklausą „Inspekcijos klientų pasitenkinimo vertinimas“.

Daugiau

     Inspekcija 2015 m. lapkričio 16–22 d. kartu su kitomis Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos „Euro Contrôle Route“ (ECR) valstybėmis narėmis vykdė prevencinę priemonę – kontrolės kelyje metu tikrino keleivines ir krovinines transporto priemones. Inspekcijos pareigūnai ypatingą dėmesį skyrė transporto priemonių vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymui ir transporto priemonių techninei būklei.

Daugiau

 

     Informuojame, kad Inspekcija parengė ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) paskelbė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Daugiau

     Inspekcijos pareigūnai, 2015 m. spalio mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija didžiausiųjų leidžiamųjų, patikrino 670 transporto priemonių.

Daugiau

     2015 m. lapkričio 11–12 d. Vilniuje įvyko Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos „Euro Contrôle Route“ (toliau – ECR) Valdymo komiteto posėdis, kurį organizavo ir jam vadovavo Inspekcija, 2015–2016 m. pirmininkaujanti ECR. Į Valdymo komiteto posėdį susirinko ECR nariai iš 14 Europos Sąjungos valstybių, taip pat buvo pakviesti svečiai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Daugiau

     Kazachstano Respublikos investicijų ir plėtros ministerija 2015 metams papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 100 leidimų vežti krovinius į trečiąsias šalis ir iš jų.

Daugiau

     Inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas, skelbia 2015 m. lapkričio mėnesį planuojamų patikrinti ūkio subjektų, kuriems bus atliekamas planinis patikrinimas arba teikiama metodinė pagalba, sąrašą.

      2015 m. spalio 27–28 d. Inspekcijos Vilniaus ir Kauno regionų departamentų kontrolės skyrių pareigūnai ir Lenkijos Balstogės ir Olštyno vaivadijų kelių transporto inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus, kurių metu patikrino iš viso 92 transporto priemones, iš jų 35 – Rusijos, 24 – Lenkijos, 18 – Baltarusijos, 6 – Ukrainos, 4 – Lietuvos, 3 – Kazachstano, 2 – Latvijos, po 1 –  Estijos ir Moldavijos.

Daugiau

     Inspekcija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAPIS) paskelbė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 2B-485 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Daugiau

   Informuojame, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) prisijungė prie nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos www.epristatymas.lt

Daugiau

     Inspekcija, būdama atsakinga už motorinių transporto priemonių atitiktį, informuoja transporto priemonių valdytojus dėl „Volkswagen“ transporto priemonių, varomų dyzeliniais varikliais. 

Daugiau

     Informuojame, kad vadovaujantis 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 78/2009 dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiančiu Direktyvą 2007/46/EB ir naikinančiu direktyvas 2003/120/EB bei 2005/66/EB, nuo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nebus galima registruoti ar pradėti eksploatuoti naujų N1 klasės transporto priemonių, kurios neatitiks minėto reglamento nuostatų.

Daugiau

     Inspekcija informuoja, kad įsigaliojus 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (toliau – Reglamentas) bus taikomi nauji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms.

Daugiau

     Įsigaliojus 2012 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentui (EB) Nr. 459/2012 dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių variklių Euro 5 ir Euro 6 (toliau – Reglamentas Nr. 459/2012) bus taikomi nauji transporto priemonių registravimo reikalavimai.

Daugiau
Archyvas