Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius (naudojamas ir virtualus adresas), tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 6306230
Šiandien apsilankė: 134
Dabar naršo: 6
naujienos

     Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas gavo Rusijos Federacijos transporto ministerijos Automobilių ir miesto keleivinio transporto politikos departamento 2015 m. kovo 15 d. raštą Nr. 9-873 dėl Rusijos Federacijos naujų leidimų, skirtų vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, naudojimo.

     Inspekcija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAPIS) paskelbė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ modernizavimo ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2B-195 „Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Daugiau

     Inspekcija, įgyvendindama Administracinės naštos mažinimo 2014–2015 metais priemonių planą, patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 2B-73 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 2B-408 „Dėl Techninės apžiūros kontrolierių mokymo, žinių įvertinimo ir kontrolieriaus pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Daugiau

     2015 m. balandžio 13 d. Butingės–Rucavos pasienio ruože Inspekcijos Klaipėdos kontrolės skyriaus pareigūnai ir Latvijos policijos pareigūnai, vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus, kurių metu iš viso patikrino 16 transporto priemonių, iš jų 12 – Lietuvos, 3 – Latvijos, 1 – Uzbekistano.

Daugiau

     2015 m. balandžio 8 d. Smėlynės–Medumi pasienio ruože Inspekcijos Panevėžio kontrolės skyriaus pareigūnai ir Latvijos policijos pareigūnai, vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus, kurių metu iš viso patikrino 27 transporto priemones, iš jų 12 – Lietuvos, 8 – Rusijos, 3 – Latvijos, 2 – Lenkijos, po 1 – Slovėnijos ir Belgijos.

Daugiau

     Inspekcijos pareigūnai, 2015 m. kovo mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija didžiausių leidžiamų, patikrino 835 transporto priemones.

Daugiau

     Inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas, skelbia 2015 m. balandžio mėnesį planuojamų patikrinti ūkio subjektų, kuriems bus atliekamas planinis patikrinimas arba teikiama metodinė pagalba, sąrašą.

     2015 m. balandžio 2–3 d. Inspekcijos Vilniaus ir Kauno kontrolės skyrių pareigūnai ir Lenkijos Balstogės ir Olštyno vaivadijų kelių transporto inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus, kurių metu iš viso patikrino 47 transporto priemones, iš jų 21 – Lenkijos, 13 – Lietuvos, 7 – Rusijos, 2 – Latvijos, po 1 – Čekijos, Slovakijos, Ukrainos ir Baltarusijos.

Daugiau

     2015 m. balandžio 2 d. Lietuvos–Latvijos pasienyje (Saločiuose) įvyko Inspekcijos ir Latvijos policijos atstovų susitikimas ir bendras patikrinimas.

Daugiau

     Inspekcija siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti korupcijai Inspekcijos veikloje ir jai plėtotis, šalinti teisės aktų ir atliekamų procedūrų spragas, galinčias sudaryti prielaidas korupcijai atsirasti. Inspekcijos nuomone, viena svarbiausių priemonių kovoti su korupcija – viešumas.

Daugiau

     Siekdamas sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams pildant ir teikiant ne vieną prašymą išduoti leidimų važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, kai daug kartų važiuojama tuo pačiu iš anksto suderintu maršrutu ta pačia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2B-58 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 2B-240 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatė naują Prašymo išduoti leidimų važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais tuo pačiu iš anksto suderintu maršrutu ta pačia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone formą.

Daugiau

     Informuojame, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 2B-62 „Dėl poveikio priemonių ūkio subjektams“ penkioms krovinius vežančioms įmonėms buvo panaikintas licencijų galiojimas ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 2B-63 „Dėl poveikio priemonių ūkio subjektams“ penkioms krovinius vežančioms įmonėms buvo sustabdytas licencijų galiojimas ir keturioms krovinius vežančioms įmonėms buvo panaikintas licencijų galiojimas.

     Informuojame, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 2B-60 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų ir jų kopijų galiojimo panaikinimo“ buvo panaikintas šių kelių transporto veiklos licencijų ir jų kopijų galiojimas:

Daugiau

     Inspekcija siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuolat ieško naujų veiksmingų būdų, skatinančių elgtis sąžiningai ir šalinančių korupcijos atsiradimo prielaidas.

Daugiau
Archyvas