Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius (naudojamas ir virtualus adresas), tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 6252819
Šiandien apsilankė: 4110
Dabar naršo: 12
naujienos

     Informuojame, kad Inspekcija parengė ir Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) paskelbė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo „Dėl Techninės apžiūros kontrolierių mokymo, žinių įvertinimo ir kontrolieriaus pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Daugiau

     Siekdamas sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams pildant ir teikiant ne vieną prašymą išduoti leidimų važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, kai daug kartų važiuojama tuo pačiu iš anksto suderintu maršrutu ta pačia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2B-58 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 2B-240 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatė naują Prašymo išduoti leidimų važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais tuo pačiu iš anksto suderintu maršrutu ta pačia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone formą.

Daugiau

     Informuojame, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 2B-62 „Dėl poveikio priemonių ūkio subjektams“ penkioms krovinius vežančioms įmonėms buvo panaikintas licencijų galiojimas ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 2B-63 „Dėl poveikio priemonių ūkio subjektams“ penkioms krovinius vežančioms įmonėms buvo sustabdytas licencijų galiojimas ir keturioms krovinius vežančioms įmonėms buvo panaikintas licencijų galiojimas.

     Informuojame, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 2B-60 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų ir jų kopijų galiojimo panaikinimo“ buvo panaikintas šių kelių transporto veiklos licencijų ir jų kopijų galiojimas:

Daugiau

     2015 m. balandžio 4, 5, 6 d. Lietuvoje bus ne darbo dienos, todėl tolimojo susisiekimo autobusai balandžio 5 d. važiuos pagal sekmadienio tvarkaraščius (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais), balandžio 6 d. – pagal sekmadienio tvarkaraščius, balandžio 7 d. – pagal pirmadienio tvarkaraščius.

Daugiau

     Inspekcijos ir Latvijos policijos pareigūnai, vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus.

Daugiau

     Inspekcija siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuolat ieško naujų veiksmingų būdų, skatinančių elgtis sąžiningai ir šalinančių korupcijos atsiradimo prielaidas.

Daugiau

     Inspekcija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAPIS) paskelbė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Daugiau

     Inspekcijos pareigūnai, 2015 m. vasario mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija didžiausių leidžiamų, patikrino 416 transporto priemonių.

Daugiau

     Inspekcija informuoja, kad nuo 2015 m. kovo 2 d. įsigaliojo nauja 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85, 3 straipsnio aa punkte numatyta išimtis: „transporto priemonės arba transporto priemonių deriniai, kurių didžiausia leistina masė neviršija 7,5 tonos, naudojami medžiagų, įrangos arba mašinų pervežimui vairuotojo naudojimui jo darbo metu, ir kurie yra naudojami tik 100 km spinduliu nuo įmonės buveinės ir su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra vairuotojo pagrindinė veikla“.

Daugiau
Archyvas