Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius (naudojamas ir virtualus adresas) tel.: (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
naujienos

      Inspekcija, siekdama užtikrinti ir tobulinti visuomenės informavimą, atnaujino savo interneto svetainę, kuri nuo šiol bus aiškesnė vartotojams ir patogesnė naudoti. Interneto svetainės titulinio puslapio viršuje yra išskirtos pagrindinės Inspekcijos veiklos sritys, t. y. krovininis transportas, keleivinis transportas, kontrolė, mokymas ir egzaminavimas, techninė priežiūra, pavojingų krovinių vežimas ir tachografai, tokiu būdu siekiant dar didesnio vartotojų informuotumo ir spartesnio aktualios informacijos suradimo. Pasirinkus dominančią veiklos sritį, išsiskleidžia svarbiausia tos srities informacija. Be to, sukurta mobilioji interneto svetainės versija, tokiu būdu realizuojant galimybę vartotojams prisijungti prie Inspekcijos interneto svetainės naudojant mobiliuosius įrenginius. Interneto svetainės dizainas padarytas šiuolaikiškesnis ir patrauklesnis vartotojui, reprezentuojantis Inspekcijos veiklą.

Ankaroje (Turkija) 2014 m. rugsėjo 18 d. įvyko pirmasis Turkijos transporto, jūros ir susisiekimo ministerijos, Lenkijos vyriausiosios kelių transporto inspekcijos (GITD) ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomo Dvynių projekto Nr. TR 12 IB TR 01 „Parama pavojingųjų krovinių gabenimui“ (angl. –  Assistance on the Transport of Dangerous Goods) valdymo komiteto posėdis. 

Inspekcijos pareigūnai, 2014 m. rugpjūčio mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija didžiausių leidžiamų, patikrino 524 transporto priemones.

Daugiau

     Nuo 2014 m. rugsėjo 5 d. Lietuva, kuriai atstovauja Inspekcija, saugiu kompiuterių tinklo ryšiu prisijungė prie Europos kelių transporto įmonių registro (toliau – ERRU, angl. European Registers of Road Transport Undertakings), tuo sudarydama sąlygas ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis duomenimis apie vežimo kelių transportu veikla užsiimančius ES ūkio subjektus ir jų padarytus pažeidimus, pritaikytas sankcijas bei transporto vadybininkų tinkamumą vadovauti transporto veiklai. Realizavus galimybę ES šalims keistis minėta informacija, gerinamas vežimo kelių transportu veiklos organizavimas, kuriamos priemonės efektyviau vykdyti su kelių transportu susijusių ūkio subjektų ir kelių transporto priemonių kontrolę ir taip didinti kelių eismo saugą.

Daugiau

     Inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657) nuostatas, skelbia 2014 m. rugsėjo mėnesį planuojamų patikrinti ūkio subjektų, kuriems bus atliekamas planinis patikrinimas arba teikiama metodinė pagalba, sąrašą.

     Inspekcija primena, kad pagal Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą (toliau – Įstatymas) nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose turi būti pradėtos nurodyti litais ir eurais.

Daugiau

     Informuojame, kad, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu, 2014 m. spalio 29 d. yra vėliausia M, N ir O kategorijų serijinės gamybos transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo ir jo pratęsimo data.

Daugiau

     Inspekcija, įgyvendindama priemones dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje, visų fizinių ir juridinių asmenų, pervedančių į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas valstybės rinkliavą už Inspekcijos teikiamas paslaugas ar mokančių Inspekcijos apskaičiuotus mokesčius, prašo pervesti tikslias sumas, kurias priklauso sumokėti, nepervesti daugiau, kad nuo pervestų sumų neliktų nepanaudotų likučių litais. Taip pat primygtinai rekomenduojame prieš pervedant lėšas į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas paslaugas teikiančių Inspekcijos valstybės tarnautojų paklausti, kokią tikslią sumą reikia pervesti, ar nėra nepanaudotų likučių nuo anksčiau sumokėtų įmokų.

Daugiau
Archyvas