Spausdinti puslapio vidurį
Į pradžią El. paštas Svetainės žemėlapis
English
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius (naudojamas ir virtualus adresas), tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt. Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515
KONSULTAVIMAS

PRAŠYMŲ FORMOS

VALSTYBĖS RINKLIAVA

E. PASLAUGOS

ELEKTRONINIAI LEIDIMAI
Jūsų atsiliepimams, klausimams, pastaboms RAŠYKITE VADOVYBEI
STATISTIKA
Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-18
Iš viso apsilankė: 5439604
Šiandien apsilankė: 4453
Dabar naršo: 85naujienos
  2014-08-21 Vairuotojams baigiasi terminas įgyti profesinę kvalifikaciją kroviniams vežti

     Primename, kad iki 2014 m. rugsėjo 10 d. visi vairuotojai, teisę vairuoti C1, CIE, C, CE kategorijų transporto priemonėmis įgiję iki 2009 m. rugsėjo 10 d. ir vežantys krovinius komerciniais tikslais, privalo baigti periodinio profesinio mokymo kursą pagal C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79, nustatytą tvarką.

Plačiau»
  2014-08-21 Inspekcijoje viešėjo verslo asociacijų atstovai

     Inspekcijoje viešėjo Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“, Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos ir Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos atstovai. Per šį susitikimą buvo kalbama apie Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatų tinkamą įgyvendinimą, prisijungimą prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, be to, buvo aptariami ūkio subjektų priežiūros, susijusios su euro įvedimu, vykdymo klausimai.

Plačiau»
  2014-08-21 Inspekcija prižiūrės, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo reikalavimų

     Inspekcija primena, kad pagal Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą (toliau – Įstatymas) nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose turi būti pradėtos nurodyti litais ir eurais.

Plačiau»
  2014-08-20 Parengtas motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo, techninės ekspertizės atlikimo tvarkos pakeitimo projektas

     Informuojame, kad Inspekcija parengė ir Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) paskelbė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Plačiau»
  2014-08-14 Bendri Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų patikrinimai

     2014 m. rugpjūčio 11 d. Inspekcijos Alytaus ir Marijampolės kontrolės skyrių pareigūnai ir Lenkijos Balstogės ir Olštyno vaivadijų kelių transporto inspekcijos pareigūnai, įgyvendindami projektą „Saugūs keliai – tarpvalstybinis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti gyventojų ir aplinkos apsaugą“ ir vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, vykdė suderintus kelių transporto priemonių patikrinimus, kurių metu iš viso patikrino 47 transporto priemones, iš jų 20 – Lenkijos, 9 – Lietuvos, 4 – Rusijos, po 3 – Latvijos, Estijos ir Baltarusijos, 2 – Čekijos, po 1 – Vengrijos, Slovakijos ir Serbijos.

Plačiau»
  2014-08-14 Parengtas Vairavimo mokyklų reitingavimo aprašas

     Inspekcija parengė Vairavimo mokyklų reitingavimo aprašo projektą, kuriuo siekiama skatinti vairavimo mokyklų paslaugų (mokymo) kokybės gerinimą ir konkurencingumą, informuoti visuomenę apie vairavimo mokyklas, pasiekusias geriausių rezultatų pagal apraše nustatytus kriterijus.

Plačiau»
  2014-08-12 Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė liepos mėnesį

     Inspekcijos pareigūnai, 2014 m. liepos mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija didžiausių leidžiamų, patikrino 464 transporto priemones.

Plačiau»
  2014-08-06 Nauja elektroninė paslauga taupys vežėjų laiką

     Nuo 2014 m. rugpjūčio 5 d. Inspekcijos elektroninių paslaugų svetainėje „e. VKTI“ įdiegta nauja elektroninė paslauga vežėjams, turintiems licenciją (leidimą) verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir pageidaujantiems gauti vairuotojo liudijimą ir jo kopiją teisėtai įdarbintiems vairuotojams, kurie nėra nei Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai.

Plačiau»
  2014-08-06 Įsigaliojo Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo pakeitimai

     Nuo 2014 m. liepos 31 d. įsigaliojo Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos pakeitimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 2B-171 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Plačiau»
  2014-08-05 2014 m. rugpjūčio mėnesį planuojamų patikrinti ūkio subjektų sąrašas

     Inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657) nuostatas, skelbia 2014 m. rugpjūčio mėnesį planuojamų patikrinti ūkio subjektų, kuriems bus atliekamas planinis patikrinimas arba teikiama metodinė pagalba, sąrašą.

  2014-06-20 Nacionaliniai tipo patvirtinimo sertifikatai nebegalios

     Informuojame, kad, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu, 2014 m. spalio 29 d. yra vėliausia M, N ir O kategorijų serijinės gamybos transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo ir jo pratęsimo data.

Plačiau»
  2014-06-05 Informacija valstybės rinkliavos ir kitų įmokų mokėtojams

     Inspekcija, įgyvendindama priemones dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje, visų fizinių ir juridinių asmenų, pervedančių į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas valstybės rinkliavą už Inspekcijos teikiamas paslaugas ar mokančių Inspekcijos apskaičiuotus mokesčius, prašo pervesti tikslias sumas, kurias priklauso sumokėti, nepervesti daugiau, kad nuo pervestų sumų neliktų nepanaudotų likučių litais. Taip pat primygtinai rekomenduojame prieš pervedant lėšas į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas paslaugas teikiančių Inspekcijos valstybės tarnautojų paklausti, kokią tikslią sumą reikia pervesti, ar nėra nepanaudotų likučių nuo anksčiau sumokėtų įmokų.

Plačiau»

archyvas
 
 
 

© 2005 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Sprendimas: Idamas.   Į viršų