Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5601 (konsultavimas), faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 2284
Dabar naršo: 80
Korupcijos prevencija

     Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, nuosekliai įgyvendina korupcijos prevencijos uždavinius ir  tikslus. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

      Vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, Inspekcija vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programaLietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planuKorupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkaTeisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklėmis, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015–2016 m. priemonių planą. Inspekcijoje taip pat vadovaujamasi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodeksu ir Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų draudimo taisyklėmis.

     Inspekcijoje sudaryta Darbo grupė korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti (toliau – Darbo grupė) svarsto svarbiausius kovos su korupcija klausimus ir teikia pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių; vertina Inspekcijos veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės aktų pažeidimų atskleidimo srityje; svarsto organizacinius ir finansinius klausimus, susijusius su antikorupcinių priemonių įgyvendinimu; nustato ir vertina korupcijos pasireiškimo tikimybę bei atlieka kitas funkcijas.

     Korupcijos pasireiškimo tikimybę Darbo grupė nustato pagal struktūrinių padalinių teiktus duomenis ir informaciją (struktūriniai padaliniai pateikia užpildytą klausimyną pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170). Įvertinus Inspekcijos veiklos sričių atitiktį Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams, nustatomos  sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir atliekamas veiklos sričių, kuriose nustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas bei rizikos analizė.
     Motyvuota išvada dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

     Inspekcijos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą vykdo Inspekcijos Teisės skyrius.

     Siekiant užtikrinti tinkamą ir skaidrų Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 straipsnio 6 dalies nuostatų laikymąsi ir prevenciškai vykdyti stebėseną, įvertinus pareigybių svarbą ir aplinkos veiksnius, Inspekcijoje patvirtintas Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal KPĮ 9 straipsnį, sąrašas. Prieš skiriant asmenis į sąraše nurodytas pareigybes,  pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal KPĮ 9 straipsnį dėl informacijos apie asmenis pateikimo.

     Inspekcija, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie neteisėtus Inspekcijos pareigūnų veiksmus pranešti elektroniniu paštu pasitikiu@vkti.gov.lt, užpildant pasitikėjimo formą, arba pasitikėjimo telefonu 8 687  45 533. Anonimiškumas garantuojamas. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti.

     Dėkojame už pateiktą informaciją.

     PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

     Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:
     Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
     Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
     Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
     kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.  

Informacija atnaujinta 2016-09-19 14:03:54