Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5601 (konsultavimas), faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 6940
Dabar naršo: 62
Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos kontrolės identifikavimo kortelės išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CTR-FIS

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos kontrolės identifikavimo kortelės išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos kontrolės identifikavimo kortelės (toliau – kontrolės kortelė) išdavimas pirmą kartą.

Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali pateikti prašymą išduoti kontrolės kortelę (-es):
- asmeniškai atvykęs į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija);
- elektroniniu būdu (elektroniniu paštu pateikiant prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).

Pagaminta (-os) kontrolės kortelė (-ės) išduodama (-os):
- įstaigos vadovui atvykus į Inspekciją;
- įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui atvykus į Inspekciją;
- paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 2B-88 (nauja teisės akto redakcija patvirtinta 2012-07-03 įsakymu Nr. 2B-277, o vėliausi pakeitimai – 2013-06-26 įsakymu Nr. 2B-151, 2015-08-03 įsakymu Nr. 2B-182, 2016-01-18 įsakymu Nr. 2BE-28).
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (nauja teisės akto redakcija patvirtinta 2010-10-04 įsakymu Nr. 2B-433, o vėliausi pakeitimai – 2010-12-30 įsakymu Nr. 2B-577, 2014-06-06 įsakymu Nr. 2B-116).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Laisvos formos prašymas.
2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotas pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens duomenys, gaunami iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).
2. Adreso duomenys, gaunami iš Adresų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).
3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
4. Inspekcijos informacinės sistemos duomenys apie išduotas kontrolės korteles.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Imbrasienė, Administracinių paslaugų departamento Vilniaus paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, 8 618 25 98, el. p. dalia.imbrasiene@vkti.gov.lt;

Daiva Daniulaitienė,
Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyriaus specialistė, tel. 8 682 50 183, el. p. daiva.daniulaitiene@vkti.gov.lt;

Brigita Kurpaitienė,
Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyriaus specialistė, tel. 8 618 18 329, el. p. brigita.kurpaitiene@vkti.gov.lt;

Audronė Andriulionienė,
Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@vkti.gov.lt;
 
Darius Žygas,
Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@vkti.gov.lt;

Edita Ruželė, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 686 17 119, el. p. edita.ruzele@vkti.gov.lt;

Remigija Vėlavičienė, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. 8 688 14 879, el. p.remigija.velaviciene@vkti.gov.lt;

Danguolė Timinskienė, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 612 50 551, el. p. danguole.timinskiene@vkti.gov.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

57 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas – 188659752.
Sąskaitos Nr.:
- LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);

- LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);

-  LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);

-  LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);

-  LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);

-  LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);

-  LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);

- LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

Įmokos kodas – 5747.

Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašyme turi būti nurodytas įstaigos pavadinimas, kodas, registracijos buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, pageidaujamas kontrolės kortelių skaičius

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

Prašymą kartu su reikalingais dokumentais pasirašius elektroniniu parašu galima pateikti elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Kontrolės kortelė išduota

16. 

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

                                                                                 

Atgal