Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5601 (konsultavimas), faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 6940
Dabar naršo: 62
Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos dirbtuvės identifikavimo kortelės atnaujinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SRV-REN-CHG

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos dirbtuvės identifikavimo kortelės atnaujinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos dirbtuvės identifikavimo kortelės (toliau – dirbtuvės kortelė) išdavimas, kai baigiasi turimos dirbtuvės kortelės galiojimas ar pakeisti asmens ar (ir) įmonės registracijos duomenys.

Pareiškėjas gali teikti prašymą atnaujinti dirbtuvės kortelę, kai baigiasi jos galiojimas, ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki turimos dirbtuvės kortelės galiojimo pabaigos datos. Prašymas atnaujinti dirbtuvės kortelę pasikeitus asmens ar (ir) įmonės registracijos duomenims turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens ar (ir) įmonės registracijos duomenų pakeitimo dienos. Pareiškėjas gali teikti prašymą atnaujinti dirbtuvės kortelę:
- asmeniškai atvykęs į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija);
- įgaliojęs kitą asmenį (fizinį ar juridinį).

Prašymas atnaujinti dirbtuvės kortelę gali būti pateiktas:
- elektroniniu būdu (elektroniniu paštu pateikiant prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
- Inspekcijos interneto svetainėje svetainėje (prisijungus prie prašymų teikimo internetu aplinkos ir identifikavus asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP));
- atvykus į Inspekciją.

Pagaminta dirbtuvės kortelė išduodama pareiškėjui asmeniškai atvykus į Inspekciją. Atsiimant pagamintą dirbtuvės kortelę turi būti grąžinta turima atnaujinama (pasikeitus asmens ar (ir) įmonės registracijos duomenims) dirbtuvės kortelė.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 2B-88 (nauja teisės akto redakcija patvirtinta 2012-07-03 įsakymu Nr. 2B-277, o vėliausi pakeitimai – 2013-06-26 įsakymu Nr. 2B-151, 2015-08-03 įsakymu Nr. 2B-182, 2016-01-18 įsakymu Nr. 2BE-28).
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (nauja teisės akto redakcija patvirtinta 2010-10-04 įsakymu Nr. 2B-433, o vėliausi pakeitimai – 2010-12-30 įsakymu Nr. 2B-577, 2014-06-06 įsakymu Nr. 2B-116).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.
2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotas pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas).
3. Asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvės kortelę, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė), kai jis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis.
4. Nuotrauka, atitinkanti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus. Nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Inspekcijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad dirbtuvės kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro);
5. Pažyma apie teistumą (jei pareiškėjas nesutinka, kad Inspekcija tvarkytų informaciją apie jo teistumą (neteistumą)).
6. Dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą (kai pateikiamas prašymas atnaujinti dirbtuvės kortelę pasikeitus asmens ar (ir) įmonės registracijos duomenims).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, gaunami iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (registro tvarkymo įstaiga – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).
2. Adreso duomenys, gaunami iš Adresų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).
3. Juridinio asmens duomenys, gaunami iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).
4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
5. Informacija apie asmens teistumą (neteistumą) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (kai asmuo sutinka, kad Inspekcija tvarkytų informaciją apie jo teistumą).
6. Inspekcijos informacinės sistemos duomenys apie išduotą dirbtuvės kortelę.
7. Vairuotojo pažymėjimo duomenys, gaunami iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Imbrasienė, Administracinių paslaugų departamento Vilniaus paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, 8 618 25 98, el. p. dalia.imbrasiene@vkti.gov.lt;

Daiva Daniulaitienė,
Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyriaus specialistė, tel. 8 682 50 183, el. p. daiva.daniulaitiene@vkti.gov.lt;

Brigita Kurpaitienė,
Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyriaus specialistė, tel. 8 618 18 329, el. p. brigita.kurpaitiene@vkti.gov.lt;

Audronė Andriulionienė,
Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@vkti.gov.lt;
 
Darius Žygas,
Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@vkti.gov.lt;

Edita Ruželė, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 686 17 119, el. p. edita.ruzele@vkti.gov.lt;

Remigija Vėlavičienė, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. 8 688 14 879, el. p.remigija.velaviciene@vkti.gov.lt;

Danguolė Timinskienė, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 612 50 551, el. p. danguole.timinskiene@vkti.gov.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Penkios darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

57 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas – 188659752.
Sąskaitos Nr.:
- LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);

- LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);

-  LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);

-  LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);

-  LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);

-  LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);

-  LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);

- LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

Įmokos kodas – 5747.

Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Bendradarbiavimo lygis.

Inspekcijos interneto svetainėje įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo internetu gali pateikti tik šioje įmonėje dirbančio asmens prašymą atnaujinti dirbtuvės kortelę kartu su reikalingų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenomis ir stebėti paslaugos eigą interneto svetainėje (pateikto prašymo būseną, gauti informaciją apie pagamintą kortelę).

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Dirbtuvės kortelė išduota
16. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

                                                                                         

Atgal